კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა

ძვირფასო კურსდამთავრებულო. წინამდებარე გამოკითხვა ეძღვნება თქვენი საქმიანი გამოცდილებისა და პრაქტიკული მოსაზრებების გაზიარებას აკადემიის მომსახურების გაუმჯობესების კუთხით. ეს იქნება თქვენი ერთგვარი წვლილი შეტანილი აკადემიის განვითარებაში. განსაკუთრებით გვესაჭიროება თქვენი თანადგომა საგანმანათლებლო პროგრამების სუსტი მხარეების იდენტიფიცირებაში. თქვენს გულწრფელ პასუხებზე დამოკიდებულია ჩვენი განვითარება და მიღწევები. წინასწარ გიხდით მადლობას თანამშრომლობისთვის!

პატივისცემით, ბსმა-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური


ინფორმაცია წარმატებით გაიგზავნა!
გმადლობთ თანამშრომლობისთვის.

ინფორმაცია კურსდამთავრებულის შესახებ

კლავიატურის განლაგება:

აგრძელებთ თუ არა სწავლას?

სწავლების საფეხურიხართ თუ არა დასაქმებული?


იყავით თუ არა სპეციალობის მიხედვით დასაქმებული?


ორგანიზაციის სამართლებრივი ფორმა
რა დროში დასაქმდით?
გთხოვთ, შეაფასოთ ბსმა-ში სწავლის დროს შეძენილი კომპეტენციები
1. ბსმა-ში მიღებული განათლება
2. თეორიული ცოდნა
3. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება
4. დასკვნის გაკეთების უნარი
5. კომუნიკაცია
6. სწავლის გაგრძელების, ცოდნის განვითარების უნარი
7. გუნდში მუშაობის უნარი